ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရန် အတွက် ပဏာမ သဘောတူညီချက်
 • Date: September 6, 2011
 • Venue: Kengtung Town, Shan State (East)
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမည့် အဖွဲ့နှင့် ၀ အထူးဒေသ (၂) ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမည့် အဖွဲတို့ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးချက် အရ အောက်ပါ အချက်များကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (၁) ရက်တွင် လားရှိုးမြို့၌ သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးကြပါသည်။
 • Date: October 1, 2011
 • Venue: Lashio City, Shan State (North)
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမည့် အဖွဲ့နှင့် ၀ အထူးဒေသ (၂) ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမည့် အဖွဲတို့ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးချက် အရ အောက်ပါ အချက်များကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ပန်ဆန်းမြို့၌ သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးကြပါသည်။
 • Date: December 26, 2011
 • Venue: Pangsun Town, Shan State (East)
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီနှင့် ၀ အထူးဒေသ (၂) တို့၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ ကျိုင်းတုံမြို့၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးစဉ် နှစ်ဘက် သဘောတူ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်
 • Date: July 12, 2013
 • Venue: Kengtung City, Shan State (East)
 • Language: Myanmar
Download Agreement