ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲမထွက်ခြင်း၊ တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ဆိုင်ရာ သုံးသပ်တင်ပြချက်များနှင့် စဉ်းစားရွေးချယ်စရာများ